Видео - 18 юли 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Нерелационни бази данни" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7kL7oGR0J-c