Видео - 19 август 2014 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2JK7hp5pRKg