Видео - 20 август 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Моделиране на данни и E/R диаграми" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HiZ46cyQyUU