Видео - 20 август 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Език SQL – основи" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=veSCGq2De64