Видео - 20 август 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Въведение в MS SQL Server и MySQL" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2X8xfsDTmtY