Видео - 22 август 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Език SQL – групиране и DDL" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CaENj-C93Gk