Видео - 26 август 2014 - Евлоги Христов

Видео към лекцията "Достъп до данни с ADO.NET" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uHtfpdKuFG0