Видео - 27 август 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "ORM технологии и Entity Framework" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jjSvpihLBnA