Видео - 13 декември 2012 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в MS SQL Server и MySQL" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3_Hdw9rGLa4