Видео - 28 август 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Модел “Code First” в Entity Framework" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7Q8v2DjOTwU