Видео - 29 август 2014 - Ники

Видео към лекцията "Производителност в Entity Framework" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YatmwMYUG-k