Видео - 29 август 2014 - Ники

Видео към лекцията "Производителност на релационните бази данни (SQL Performance)" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Nygytla-13U