Видео - 2 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Нерелационни бази данни" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KiZ4RJMS5QE