Видео - 2 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "MongoDB и използване на MongoDB с .NET" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ph1Th--6h-M