Видео - 2 септември 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "XML основи" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HDqG4joapsg