Видео - 3 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Обработка на JSON с .NET" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KS7BEc3vI-o