Видео - 5 септември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_C7p0R-Ae3E