Примерно оценяване на изпит - Ивайло

Видео към лекцията "Изпит" от курса Бази данни - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nOz4lNFyefc