Видео - 9 септември 2014

Видео към лекцията "Основи на тестването" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/zje-fpIvN9Q