Видео - 10 септември 2014

Видео към лекцията "Нива и видове тестване" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aO-QDEbuCZk&feature=youtu.be