Видео - 12 септември 2014

Видео към лекцията "Модели за управление на софтуерния процес" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rtb04zh8VuA