Видео - 15 септември 2014

Видео към лекцията "Управление на дефекти/грешки/бъгове" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/-NJ07qquoRM