Видео - 17 септември 2014

Видео към лекцията "Управление на риска при тестовия процес" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/d5-Ddg-EVFY