Видео - 17 септември 2014

Видео към лекцията "Тест мониторинг и контрол" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/MI7F5UEj0fE