Видео - 17 септември 2014

Видео към лекцията "Планиране и оценка на тестването" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/DGcyY8E_i3Q