Видео - AngularJS Project Live Demo - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в AngularJS" от курса Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pFH-6b0dNGQ&list=PLF4lVL1sPDSnvKV5AedV0W47R6GCSfy0Y