Видео - 24 септември 2014

Видео към лекцията "Selenium IDE" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/1mBU8ewmpLI