Видео - 24 септември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Контролери и маркъп в AngularJS" от курса Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Wk8hufuxPow