Видео - 25 септември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Услуги в AngularJS" от курса Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WODkf75CoMI