Видео - Наков - 29.01.2013

Видео към лекцията "Сорс контрол системи за екипна работа" от курса Споделяне на знания и работа в екип (януари 2013).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=w9SBnXXf8u0&list=PLF4lVL1sPDSkTfqbGXw_WcCA_pfBqFpwD