Видео - 26 септември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "SPA приложения с KendoUI - Демонстрация на живо" от курса Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jgfusgrzrsM