Плейлист с видеа за KendoUI

Видео към лекцията "SPA приложения с KendoUI - Демонстрация на живо" от курса Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=m0J39x7Bp-M&list=PLF4lVL1sPDSmYbwYwq0UmFOOch7sK1bSN