Видео - 29 септември 2014

Видео към лекцията "Selenium WebDriver" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/NSAvW4c0U_0