Видео - 28 януари 2013 - Наков

Видео към лекцията "Въведение в уеб технологиите (HTTP протокол)" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bHgVJ8mqf74