Оценяване на примерен изпит - Ивайло

Видео към лекцията "Практически изпит" от курса Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HKsRhIhUUGw