Video - 1 Ocbober 2014 - Dimitar Ivanov

Видео към лекцията "Problem Solving day with Java" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0CaW5WC1a3U