Video - 1 october 2014 - Dimitar Ivanov

Видео към лекцията "Object-oriented programming with Java" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u3UVFYi9Mwc