Видео - 1 октомври 2014

Видео към лекцията "Telerik Test Studio" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/SXd9pzGNxwg