Course project explanation - 3 October 2014 - Doncho Minkov

Видео към лекцията "Course Project" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UN1rGo5BbrU