Video - Part One - Dimitar Ivanov - 3 October 2014

Видео към лекцията "Getting Started with Android" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C7r9aQoO1zM