Popup menu in Android

Видео към лекцията "Android Layouts" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=32RdAF87hNk