Video - 7 October - Dimitar Ivanov

Видео към лекцията "Android Fragments" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DY13wYpVSvg