Video - 7 October 2014 - Antony Jekov

Видео към лекцията "Android Views" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3SS1B6DXOL8