Video - 8 October 2014 - Antony Jekov

Видео към лекцията "Android apps with Telerik components" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WT64Kx1ui14