Video - 8 October 2014 - Antony Jekov

Видео към лекцията "Using notifications in Android" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=G1A6bDlnRkg