Video - 1 October 2014 - Dimitar Ivanov

Видео към лекцията "Java Overview" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ScagZlp8Ngk