Video - 9 October 2014 - Dimitar Ivanov

Видео към лекцията "Multithreading in Android" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fD6pAPzSqbM