Video Part 1 - 8 October 2014

Видео към лекцията "Views Workshop" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mviMwLfuTaY