Video Part 1 - 13 October 2014 - Dimitar Ivanov

Видео към лекцията "Building an Android Application - Live demo" от курса Мобилни приложения с Android.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w_ZVByeZGb0