Видео

Видео към лекцията "Международна олимпиада по информатика - Тайван 2014 г." от курса Октомври 2014 - Състезателно програмиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=me61H-5kzRY&feature=youtu.be